กำหนดการกิจกรรมงาน มอ.วิชาการ
ประชาสัมพันธ์ - 10 ส.ค. 2016 11:57


สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2559

สถานที่

วันที่

เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้

18 ส.ค. 2559

 

 

08.30 – 12.00 น.

 

 

ฉายภาพยนตร์และเสวนาทางวิชาการด้านวัฒนธรรม หัวข้อ ปัตตานีรามา : ชีวิต ความทรงจำในเมืองตานีหลังจอภาพยนตร์

รับจำนวน 50 ท่าน

 

 

19 ส.ค. 2559

09.00 –20.00 น.

โครงการ “ส้มแขกบนภูเขา ปลาในน้ำ เกลือในทะเล อยู่ในกะทะเดียวกัน”

ไม่จำกัด

18 - 19 ส.ค. 2559

09.00 –15.00 น.

WORKSHOP การมัดย้อมผ้าสีธรรมชาติ

รับจำนวนจำกัดวันละ 20 ท่าน

18 - 19 ส.ค. 2559

09.00 –15.00 น.

WORKSHOP สมุดทำมือจากวัสดุเหลือใช้

ไม่จำกัด

อาคาร 58

18 - 19 ส.ค. 2559

09.00 –15.00 น.

นวัตกรรม เกมบันไดงู เส้นทางนี้มีเรื่องราวปัตตานีในความทรงจำ

เหมาะสำหรับเยาวชนอายุ7–15ปี

          

 


 

กำหนดการกิจกรรมงาน มอ.วิชาการ

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มอ.ปัตตานี

(ในส่วนที่รอฮานี รับผิดชอบ)

 

วันที่ 18 สิงหาคม 2559

เวลา                                 กิจกรรม

เวลา 08.30 น.                     ลงทะเบียน

เวลา 09.00 น.- 11.30 น.       ฉายหนัง สะท้อน ย้อนมองและร่วมเสวนา ภาพยนตร์ด้านมานุษยวิทยาทัศนา “ปัตตานีรามา ความทรงจำในเมืองตานีหลังจอภาพยนตร์”

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2559

โครงการ “ส้มแขกบนภูเขา ปลาในน้ำ เกลือในทะเล อยู่ในกะทะเดียวกัน”

โครงการร่วมระหว่างพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   และสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เวลา                                 กิจกรรม

09.00 น.                            ลงทะเบียน

09.30 น.                           - ประธานโครงการฯ กล่าวรายงาน ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ                                    

                                       - กล่าวต้อนรับ พิธีเปิดโครงการฯ โดย ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาฯ

                                      - บรรเลงดนตรีพื้นบ้าน

                                      - เปิดใจศิลปิน ประสาท นิรันดรประเสริฐ

                                      - ชมนิทรรศการงานศิลปะ แลเลใต้ โครงการจักรยานเร่ วาดทะเลสองฝั่ง

10.30 น.-12.00 น.             - เวทีเสวนาเครือข่ายด้านทรัพยากร โดยตัวแทนชาวบ้าน นักวิชาการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตัวแทนชุมชนจากพื้นที่นา ป่า เขา ทะเล)

12.00 น.-11.30 น.             รับประทานอาหารเที่ยง/ละหมาด

13.30 น.-14.00 น.             การแสดงดิเกร์ฮูลู คณะแหลมทราย

14.00 น.-15.00 น.             - การแสดงละครเร่ กลุ่มมะนาวหวาน

                                      - การแสดงละครเด็กจากโรงเรียน รักษ์อิสลาม

15.00 น.-20.00 น.             กิจกรรมจากชมรม สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีประกอบด้วย

                                      - การเสวนา

                                      - การแสดงฯ

                                      - การออกร้าน/นิทรรศการ

  • ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ จะเริ่มจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 1- 20 สิงหาคม 2559 ณ หอศิลป์ภาคใต้
  • การออกร้านนิทรรศการ อาหารพื้นบ้าน สินค้าพื้นเมืองจากตัวแทนเครือข่ายด้านทรัพยากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดทั้งวัน

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

comments powered by Disqus