กำหนดการงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 24 “มหัศจรรย์ภูมิปัญญาไทยชายแดนใต้”
ประชาสัมพันธ์ - 1 ก.ย. 2016 13:55

 

กำหนดการงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 24 มหัศจรรย์ภูมิปัญญาไทยชายแดนใต้

โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน
วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 17.00 น.
ณ เวทีกลาง อาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

พิธีเปิด

16.00 น. - ขบวนมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 24 “มหัศจรรย์ภูมิปัญญาไทยชายแดนใต้” พร้อมกัน บริเวณประตูสาธิต ม.อ.ปัตตานี
16.30 น. - เคลื่อนขบวนฯ ไปยังบริเวณพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 24 ณ บริเวณ เวทีกลาง อาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
- แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ บริเวณพิธีเปิด
- บรรเลงดนตรีพื้นเมือง โดยศิลปินพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี
16.50 น. - ประธานและขบวนมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 24 “มหัศจรรย์ภูมิปัญญาไทยชายแดนใต้” ถึงบริเวณพิธีเปิด
17.00 น - รองศาสตราจารย์ อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ กล่าวต้อนรับ
- ดร.พรปวีณ์ ศรีงาม ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา กล่าวรายงาน - ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานกล่าวเปิดและทำพิธีเปิด
- รองศาสตราจารย์ อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติมอบของที่ระลึกให้ประธาน
- ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีมอบโล่ผู้สนับสนุนการจัดงาน คุณอเนก เกษตรเกรียงไกร
- ดร.พรปวีณ์ ศรีงาม ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา กล่าวสดุดี ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ประจำปี 2559
- ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีมอบเงินรางวัลและโล่เกียรติยศผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม แห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ประจำปี 2559
18.00 น. - ชมการแสดงพิธีเปิด ชุด “มหัศจรรย์ภูมิปัญญาชายแดนใต้”
- ประธานชมการออกร้านนิทรรศการสาธิตหัตถกรรมพื้นบ้านและนิทรรศการทางวิชาการ
- ประธานชมการออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน

 

 

2 กันยายน 2559

18.20 น. - การแสดงมโนราห์จากโครงการฝึกซ้อมและถ่ายทอดการรำโนราห์ โดยสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
18.50 น. - การแสดงจาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
- ระบำบูแชชุม จากแผนกวิชาภาษาเกาหลี
- ระบำเกอิชา จากแผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น
19.00 น. - แฟชั่นโชว์ “แรงบันดาลใจจากผ้าปาเต๊ะ” : JOGET SONGKET By Quddus
19.30 น. - การแสดง ชุด “มิตรไมตรี พหุวัฒนธรรม” ร.ร.อนุบาลปัตตานี
21.00 น. - คอนเสิร์ต “เพลงแหล่ บุญโทน คนหนุ่ม”

 

 

3 กันยายน 2559

17.30 น. - ดนตรีสากล บ้านดนตรี Free Time
19.15 น - การแสดงชุด “ชาติ ศาสนา กษัตริย์” จากโรงเรียนสาธิต ม.อ.ปัตตานี
19.25 น. - การแสดงชุด “พระราชนิพนธ์ แผ่นดินของเรา” จากโรงเรียนสาธิต ม.อ.ปัตตานี
19.35 น. - การแสดงชุด “เสน่ห์ปัตตานี” จากโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์
19.45 น. - การแสดงชุด “มยุราภิรมย์” จากโรงเรียนอนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
19.45 น. - การแสดงชุด “มยุราภิรมย์” จากโรงเรียนอนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
19.55 น. - การแสดงชุด “ระบำร่อนทอง” จากโรงเรียนอนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
20.05 น. - การแสดงชุด “แม่หลวงปวงประชา” จากโรงเรียนอนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี
20.15 น. - การแสดงนาฏศิลป์ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ
21.15 น. - การแสดงมโนราห์ ไข่เหลี้ยม วิเชียรศรชัย

 

 

4 กันยายน 2559

17.30 น. - ดนตรีสากล จากสถาบันอากาเป้ สตูดิโอ
19.15 น. - การแสดงชุด “สาวสี่ภาค” จากโรงเรียนจิปิภพพิทยา
19.25 น. - การแสดงจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศปัตตานี
- อารย 3 วัฒนธรรม
- รองเง็ง
19.45 น. - การแสดงชุด “มโนราห์” จากโรงเรียนเมืองปัตตานี
20.00 น. - การแสดงนาฏศิลป์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
21.00 น. - คอนเสิร์ต “แอม อินทิรา อาร์สยาม”

 

 

5 กันยายน 2559

17.30 น. - ดนตรีสากล จากโรงเรียนพิมพ์ดนตรี
19.15 น. - การแสดงชุด “มโนราห์ร่วมสมัย” จากสถาบัน PS Dance Studio
19.25 น. - การแสดงชุด “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” จากโรงเรียนบ้านรูสะมิแล
19.35 น. - การแสดงชุด “หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา” จากโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์
19.45 น. - Mini Concert Violin จากสถาบันคีตยุวชน
20.00 น. - การแสดงชุด “จังหวะและชายทั้ง 5 ” จากคณะศิลปกรรมศาสตร์
20.10 น. - การแสดงนาฏศิลป์ จากโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา
20.30 น. - การบรรเลงดนตรี วง “Brass Band For Education” จากโรงเรียนเทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
21.00 น. - คอนเสิร์ต “พิมดา อาร์สยาม”

 

 

6 กันยายน 2559

17.30 น. - ดนตรีสากล วงอลิซ่าแมน
19.15 น. - การแสดง จากสถาบัน PS Dance Studio
- คอกระเช้า จงเบน
- รำนางกลอย
19.35 น. - การแสดงชุด “วีรบุรุษ นักรบนิรนาม” จากโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์
19.45 น. - การแสดงจากสถาบัน Perfect Dance Studio by ครูกันต์
- ปักษ์ใต้บ้านเรา
- บุหงารำไป
19.55 น. - การแสดงชุด “ตารีบุหงารำไป” จากโรงเรียนวัดสุวรรณากร
20.20 น. - การบรรเลงดนตรีพื้นเมือง จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40
21.00 น. - คอนเสิร์ต “เอกชัย ศรีวิชัย”

 

 

7 กันยายน 2559

17.30 น. - ดนตรีสากล วง Pattani Band จากโรงเรียนแก้วเนียมการดนตรี
19.15 น. - การแสดงชุด “รำขวัญชาติธงชัย” จากชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย ม.อ.ปัตตานี
19.30 น. - การแสดงชุด “ชักพระสามัคคี” จากโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
19.40 น. - การแสดงจากสถาบัน Perfect Dance Studio by ครูกันต์
- นาฏยลีลาลังกาสุกะ
- แกแนะอูแด
20.00 น. - การแสดง จากนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
21.00 น. - คอนเสิร์ต “ดวงจันทร์ สุวรรณี”

 

 

8 กันยายน 2559

17.30 น. - ดนตรีสากล วง Small Soul
19.15 น. - การแสดงชุด “ระบำตารีกีปัส” จากโรงเรียนเทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร
19.30 น. - การแสดงชุด “ชักพระสามัคคี” จากโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม
19.30 น. - การบรรเลงไวโอลินเพลงไทย จากสถาบันคีตยุวชน
19.40 น. - การแสดงชุด “พระราชาผู้ทรงธรรม” จากโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ
19.50 น. - การบรรเลงดนตรีพื้นเมืองและรำตรีกาย์ จากโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านปากน้ำ
20.20 น. - การแสดงพื้นบ้าน “ปันจักสีลัต ฮารีเมา ปัตตานี”
21.00 น. - คอนเสิร์ต “เคลลี่ ธนะพัฒน์”

 

 

9 กันยายน 2559

17.30 น. - ดนตรีสากล จากชมรมดนตรีสากล ม.อ.ปัตตานี
19.15 น. - การแสดงจากโรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์
- หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา
- ตัวก็ไทย ใจก็ไทย
19.55 น. - การแสดงจากสถาบัน Just Dance
- ลาวดวงเดือน
- ฉุยฉายยอพระกลิ่น
20.00 น. - จินตลีลาประกอบบทเพลง 2 บทเพลง จากโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
20.20 น. - การแสดงชุด “ระบำกีปัสเรนัง” จากโรงเรียนเจริญศรีศึกษา
20.30 น. - อนาชีด วงฟารฮาน
21.00 น. - คอนเสิร์ต “กานดา อาร์สยาม”

 

 

10 กันยายน 2559

17.30 น. - ดนตรีสากล วง Free Style
19.15 -22.30น. - การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมแดนเซอร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ครั้งที่ 4
22.30 น. - ดนตรีสากล วง Free Style

 

กิจกรรมลานหัตถกรรมสาธิต และเสวนา

มหกรรมศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 24
วันที่ 2-10 กันยายน 2559
ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

1.การสาธิตลานหัตถกรรม

ชื่อการสาธิต กลุ่มที่สาธิต
1.งานแกะสลักไม้ กระต่ายขูดมะพร้าว /ลวดลายประดับบ้าน  
2.กลุ่มสานเสื่อ ผลิตภัณฑ์จากกระจูด บ้านทอน กลุ่มผลิตเสื่อกระจูดบ้านทอน
3.กริชรามันห์ ตัวแทนชาวบ้านผู้ผลิตกริช อ.รามัน จ.ยะลา
4.กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านทุ่ง/ข้าวสารพันธุ์พื้นเมือง กลุ่มจักสานไม้ไผ่ บ้านทุ่ง ปะนาเระ ปัตตานี
5.การทำว่าวเบอรามัส ตัวแทนชาวบ้าน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
6.การปั้นหม้อดิน บ้านสะกำ มายอ ตัวแทนชาวบ้านผู้ผลิตหม้อดิน บ้านสะกำ มายอ
7.การวาดลายเรือกอและ ประธานวาดลายเรือกอและ อ.ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
8.สานเสื่อคล้า เมาะมาวี ตัวแทนชาวบ้านสานเสื่อคล้า ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
9.นิทรรศการและการสาธิตจากมหาวิทยาลัยภูมิปัญญา จ.พัทลุง มหาวิทยาลัยภูมิปัญญา พัทลุง
10.ผลงานจากกะลา สมุดทำมือ กลุ่มเตะกระป๋อง และกลุ่มพิราบขาว
11.ของที่ระลึก งานประดิษฐ์จากกาบกล้วย กลุ่มกัทลี

 

 

2. การจำหน่ายสินค้า/นิทรรศการ

  1. กลุ่มบาติกตานี (จำหน่าย และเปิดบูธน้ำชา กาแฟ)
  2. กลุ่ม Melayu Living
  3. นิทรรศการงานวิจัยกลุ่มชาวบ้านเรื่องลูกหลุมพี และน้ำผึ้งจากป่าพรุโต๊ะแดง

 

 

3. การเสวนา

กำหนดการ และหัวข้อเวทีเสวนา ลานเสวนา
ตั้งแต่เวลา 16.00 น.-17.00 น. ทุกวัน
ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วันที่ หัวข้อการเสวนา วิทยากร ผู้ดำเนินรายการ
2 ก.ย. มหัศจรรย์ภูมิปัญญาชายแดนใต้ อ.สถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2548 อ.ดร.บดินทร์ แวลาเตะ
3 ก.ย. เสน่ห์ดนตรีพื้นบ้านแดนด้ามขวาน นายเซ็ง อาบู ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประจำปี 2555 และวงดนตรีพื้นบ้านบุหลันตานี อ.วชิรพันธ์ ภู่พงษ์
4 ก.ย. ย้อนมอง เพื่อก้าวไป : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชายแดนใต้ อาจารย์อิสมาอีล เบญจสมิทธิ์ ประธานศูนย์อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชายแดนใต้ (PUSTA) อาจารย์นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัซซัน อาจารย์ประจำแผนกวิชามลายูศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มอ.ปัตตานี
5 ก.ย. วิถีแห่งสถาปัตยกรรมท้องถิ่นชายแดนใต้ กลุ่ม Melayu Living กลุ่ม Melayu Living
6 ก.ย. ประชาสังคม วัฒนธรรม สันติภาพ ชายแดนใต้  (การฉายภาพยนตร์ด้านมานุษยวิทยาทัศนา หลังม่าน : วิถีชีวิตผู้หญิงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้) คุณอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้
อ.โซรยา จามจุรี หัวหน้า ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ม.อ.ปัตตานี เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (Civic Women)
นายตูแวดานียา ตูแวแมแง ผอ.สำนักปาตานีรายาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา
7 ก.ย. กริช ศาสตราวุธ วิถี ตัวตน คนชายแดนใต้ อ.พิชัย แก้วขาว วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี อ.ตีพะลี อะตะบู ผู้ผลิตกริช อ.รามัน จ.ปัตตานี นายเฉลิมชัย โสวิรัตน์ กลุ่มเตะกระป๋อง
8 ก.ย. สิละ : จากพลัง สืบสานศิลป์ สู่ศานติ นายมะซับรี จูฑังคะ กลุ่มสิละฮารีเมา และคณะ นายมูฮัมมัดคอยรู สะการี กลุ่มพิราบขาว
9 ก.ย. จากความหลากหลายของทรัพยากรสู่หลากวิถีอาหารพื้นบ้านชายแดนใต้ (ป่า เขา นา เล) นางสาวลม้าย มานะการ เลขาธิการสมาคมลุ่มน้ำสายบุรี ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
นางสาวสาปูเราะ ดือราแม
นางสาวฮาฟเส๊าะ หะยีบาสอ
นางสาวลม้าย มานะการ
10 ก.ย. มองชายแดนใต้ร่วมสมัย ผ่านมุมมองเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลุ่ม สายบุรี Looker กลุ่ม สายบุรี Looker

comments powered by Disqus