สถาบันวัฒฯ ขอเชิญร่วมเสวนา "สัปดาห์พิพิธภัณฑ์ไทย ครั้งที่ 10"
ประชาสัมพันธ์ - 19 ก.ย. 2016 08:56

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาโครงการ "สัปดาห์พิพิธภัณฑ์ไทย ครั้งที่ 10"

ในวันที่ 9 กันยายน 2559
คุยกับนักสะสมเสวนากับคนทำพิพิธภัณฑ์ ในโครงการสัปดาห์พิพิธภัณฑ์ไทย ครั้งที่ 10 เวลา 08.30 - 12.00น. ณ ห้องประชุม อาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
กับ 3 วิทยากรชื่อดัง ..
>> อาจารย์จรัส จันทร์พรหมรัตน์ นักสะสมเอกสารเก่าเมืองสงขลา
>> อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช และเป็นผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน
>> นายรัศมินทร์ นิติธรรม ประธานศูนย์เฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร
โดยนางสาวนราวดี โลหะจินดา เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา

สนใจสำรองที่นั่ง ได้ที่ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ม.อ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0-7333-1250 หมายเลขภายใน 1473

comments powered by Disqus