สถาบันฯ เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมและถ่ายทอด การรำโนรา ประจำปี ๒๕๕๙
ประชาสัมพันธ์ - 27 มิ.ย. 2016 12:22

         สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานีเปิดรับสมัครนักเรียน  นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมและถ่ายทอดการรำโนรา ประจำปี ๒๕๕๙  ระหว่างวันที่ ๔  กรกฎาคม  -  ๑  กันยายน ๒๕๕๙  ณ อาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้  ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่ อาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

หมายเหตุ

  1. ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการกราบครูโนราห์
  2. ฝึกซ้อมมโนราห์ทุกวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.
  3.  การแต่งกายตามครูฝึกซ้อมโนราห์กำหนด
  4. รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 25 คน สนใจคลิก ใบสมัครเว็บไซค์สถาบันฯ
  5. หมดเขตรับสมัคร ๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๙
  6. ติดต่อสอบถามได้ที่ พิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลี โทรภายใน ๑๔๗๙ หรือโทรศัพท์ ๐-๗๓๓๓-๑๒๕๐

 

เอกสารแนบ

ใบสมัครรำโมนา

 

 

comments powered by Disqus