ปฎิทินกิจกรรม

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 12
เมื่อวาน 287
เดือนนี้ 2,884
เดือนล่าสุด 7,699
ปีนี้ 35,614
ปี่ล่าสุด 72,688
รวมทั้งหมด 339,562

วัฒนธรรม/ค่านิยม/สมรรถนะหลัก

วัฒนธรรมองค์กร

         เป็นองค์กรที่ให้บริการวิชาการด้านวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ค่านิยมองค์กร  “Culture”

C = Creating                       การสร้างสรรค์ผลงาน
U = Unity                          ความเป็นหนึ่งเดียวในองค์กร
L = Learning together           การเรียนรู้ร่วมกัน
T = Team work                   การทำงานร่วมกัน
U = Utilitarianism                มุ่งให้ได้อรรถประโยชน์ 
R = Reliable                       ไว้วางใจได้
E = Equity                          ความเสมอภาค

สมรรถนะหลักขององค์กร (Core competencies)

       การให้บริการวิชาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวนผู้เข้าชม 4215 ครั้ง
สร้างเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 57 11:24:00
โดย Administrator

รู้จักสถาบัน

จำนวนข้อมูล 7 รายการ  หน้า  1  2