ปฎิทินกิจกรรม

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 12
เมื่อวาน 153
เดือนนี้ 2,208
เดือนล่าสุด 3,050
ปีนี้ 34,996
ปี่ล่าสุด 57,982
รวมทั้งหมด 163,139

รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี เปิดงานลอยกระทง มอ. ประจำปี ๒๕๕๘

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 โดยมี รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานเปิดงาน

ภายในงานจัดให้มีการออกร้าน การตกแต่งสถานที่ จุดลอยกระทง การจัดนิทรรศการทางวิชาการ การสาธิตอาหาร ขนม การสาธิตการประดิษฐ์กระทงใบตอง การจัดกิจกรรมรำวงเวียนครก การประกวดกระทง การประกวดหนู้น้อยนพมาศ การประกวดนางนพมาศ และการแสดงดนตรีลูกทุ่ง D.C.Band จากโรงเรียนเดชะปัตนยานุกูล และการแสดงทางวัฒนธรรมมากมาย  

    

  

 

สำหรับผลการประกวดทุกประเภทกิจกรรม ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี2558 มีดังนี้
กระทงประเภทความคิดสร้างสรรค์
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชาชักนายเกม ตลาดโต้รุ่งปัตตานี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี
กระทงประเภทสวยงาม
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ร้านลูกหยีนพรัตน์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายธนูศักดิ์ ทองธรรมชาติ
หนูน้อยนพมาศ 
หนูน้อยนพมาศ ได้แก่ หมายเลข 1 เด็กชายคมพิศิษฐ์ เอียดรักษ์ 
รองฯ อันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 10 เด็กชายศรัณพศุฒป์ ภานุโชติมณตรีณ์ 
รองฯ อันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 4 เด็กหญิงชมชนก เพชรอุไร 
รางวัลขวัญใจประชาชน ได้แก่ 4 เด็กหญิงชมชนก เพชรอุไร
นางนพมาศ 
นางนพมาศ ได้แก่ หมายเลข 8 นางสาวปรายพิรุณ วีวงษ
รองฯ อันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 17 นางสาวอรวรรยา เกตุเรน
รองฯ อันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 7 นางสาวทวิตา ปานสุข
รางวัลขวัญใจประชาชน ได้แก่ 14 นางสาวสุพัฒตรา เตชะวรรณโตจำนวนผู้เข้าชม 1560 ครั้ง
สร้างเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 58 14:15:00
โดย นายภราดร จันทร์กลิ่น

สถาบันฯวันนี้

จำนวนข้อมูล 32 รายการ  หน้า  1  2  3  4  5  6  7  8