ปฎิทินกิจกรรม

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 25
เมื่อวาน 287
เดือนนี้ 2,884
เดือนล่าสุด 7,699
ปีนี้ 35,614
ปี่ล่าสุด 72,688
รวมทั้งหมด 339,575

ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปณิธาน

           ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

           “ Our Soul is for the Benefit of Mankind ”

 

วิสัยทัศน์

สถาบันที่เป็นเลิศด้านวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา จะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านศิลป วัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน

 

พันธกิจ

๑. เทิดพระนามและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
๒. รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
๓. ประสานงานกับคณะและวิทยาเขตรวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
๔. ให้บริการสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๕. เป็นแหล่งหลอมรวมกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและชุมชนภายนอก

 

๑. เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
๒. สร้างระบบนิเวศวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
๓. สร้างองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมโดยมีวิจัยเป็นฐาน
๔. ส่งเสริม เผยแพร่และพัฒนางานด้านวัฒนธรรมสู่สังคม
๕. สร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมด้วยระบบเครือข่าย

 

 

 

 จำนวนผู้เข้าชม 3688 ครั้ง
สร้างเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 57 12:44:00
โดย Administrator

รู้จักสถาบัน

จำนวนข้อมูล 7 รายการ  หน้า  1  2