[↑↑]
  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

บทความวิจัย
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 การพัฒนาทักษะอาชีพในด้านอาชีวศึกษาในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (IM นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา
2 จิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นางอ้อมใจ วงษ์มณฑา
3 โนราโรงครูลุ่มน้ำตานี : การเข้าทรง คลี่คลายปัญหา ความสัมพันธ์ ประสิทธิ์ รัตนมณี
4 การกำเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ประสิทธิ์ รัตนมณี
5 การดำรงวัฒนธรรมการกินของชาวเหนือในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ประสิทธิ์ รัตนมณี
6 การศึกษาบริเวณแหล่งเตาเผาเครื่องถ้วยโบราณในจังหวัดปัตตานี ประสิทธิ์ รัตนมณี
7 การรวบรวมภูมิปัญญาพื้นบ้านในจังหวัดปัตตานี ประสิทธิ์ รัตนมณี
8 ชุมชนชาวไทยในรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย ประสิทธิ์ รัตนมณี
9 การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานโครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย จังหวัดนราธิวาส ประสิทธิ์ รัตนมณี
10 การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและจำลองภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดควนใน ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ประสิทธิ์ รัตนมณี
11 วัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ประสิทธิ์ รัตนมณี
12 รูปแบบการจัดการทางสังคมของชุมชนชาวพุทะวัดมุจลินทวาปีวิหาร เพื่อการดำรงอยู่ด้านประเพณีและวัฒนธรรมในสถ ประสิทธิ์ รัตนมณี
13 การศึกษาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านชุมชนประมงแหลมนก หมู่ที่ 9 ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ประสิทธิ์ รัตนมณี
14 การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการศึกษาของรัฐ ที่มีต่อการบูรณาการทางสังคมและวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประสิทธิ์ รัตนมณี
15 การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการศึกษาของรัฐ ที่มีต่อการบูรณาการทางสังคมและวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประสิทธิ์ รัตนมณี
16 การศึกษาหลักฐานประวัติศาสตร์ ประเภทตำนานพื้นบ้านภาคใต้ประเทศไทย. ประสิทธิ์ รัตนมณี
17 วัดทรายขาว : ลาก(ชัก)พระเดือนห้า สรงน้ำพ่อท่านสีแก้ว ประสิทธิ์ รัตนมณี
18 โนราโรงครู คณะ“เฉลิมศิลป์” : ภูมิปัญญาการเหยียบเสน ประสิทธิ์ รัตนมณี
 


AM
PM
24
อาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558