จดหมายเหตุประชาชน : ข่าวสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์ จากหนังสือพิมพ์ เล่ม 2

จดหมายเหตุประชาชน : ข่าวสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์ จากหนังสือพิมพ์ เล่ม 2

คณะกรรมการฝ่ายจัดทำจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มอบให้ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิมพ์เผยแพร่ในงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2551

ปีที่พิมพ์ 2551
จำนวน 475 หน้า
รายละเอียด

จดหมายเหตุรวบรวมความรู้สึกของประชาชนและพระกรณียกิจ รายงานความคืบหน้าของการจัดงานเกี่ยวกับพระราชพิธีอันเนื่องด้วยพระศพ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์หลายประการ อาทิ การสร้างพระเมรุและพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ตลอดจนการจัดทำจดหมายเหตและหนังสือที่ระลึก ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2551 30 มกราคม พุทธศักราช 2551 ได้แก่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, สยามรัฐ, Bangkok Post, The Nation, ซิงเสียนเยอะเป้า, The Sunday Nation