งานข้อมูลทางวัฒนธรรม
เวลาปัจจุบัน: เวลา date have 0, M->Jan-Dec, Y->2006 $today_time=date("H:i:s");//h->12hrs. have 0, a->am/pm echo "$today_time" ." น."; ?>
เวลาเปิดบริการ: 09.00-15.30 น. ทุกวัน
ติดต่อ: โทรศัพท์ 073-331250 (ภายใน 1710)
หน้าหลัก งานบริการยืม-คืน งานลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ งานดูแลระบบ รายงาน OPAC


» หน้าหลัก

หน้าหลัก

ใช้เมนูด้านบนสำหรับการจัดการโมดูลงานต่าง ๆ ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (สามารถศึกษาตามคำแนะนำด้านล่างนี้)

หัวข้อคำอธิบายพัฒนาี่เพิ่มเติม
หน้าหลักหน้าเริ่มต้นการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติของผู้ปฏิบัติงาน
 • ศูนย์กลางการจัดการข้อมูล
สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่
 • การแสดงผลภาษาไทย
 • การแสดงผลของเมนูด้านบน (รูปแบบการแสดงชื่อห้องสมุดและข้อมูลเบื้องต้น)
 • เพิ่มปุ่มเชื่อมโยงด้านบน (Tab) ไปยังระบบ OPAC
 • การแสดงผลของเมนูด้านซ้าย
 • การแสดงผลของข้อมูลส่วนกลาง
 • การแสดงผลของข้อมูลส่วนล่าง (Footer)
 • การแสดงผลของฟอร์มเข้าใช้งานระบบ
งานบริการยืม-คืน

ใช้เมนูนี้สำหรับให้บริการยืม-คืน และจัดการระบบสมาชิก
 • ระบบยืมทรัพยากรสารสนเทศ
 • ระบบคืนทรัพยากรสารสนเทศ
 • ระบบสมาชิก (ค้นหา, เพิ่ม, แก้ไข, ลบ)
 • ...
 • ...
สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่
 • การแสดงผลภาษาไทย
 • การแสดงผลของเมนูด้านซ้าย
 • การแสดงผลของฟอร์มค้นหาสมาชิกและผลการค้นหา
 • สามารถค้นหาสมาชิกด้วยชื่อหรือนามสกุล
 • ปรับแก้โครงสร้างฐานข้อมูลตาราง member, mbr_classify_dm, material_type_dm : ชุดอักขระการเรียงลำดับ (Collation) เพื่อแสดงผลภาษาไทย
 • การแสดงผลของข้อมูลสมาชิกและอื่น ๆ
งานลงรายการทรัพยากรสารสนเทศใช้เมนูนี้สำหรับบันทึกข้อมูลรายการบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์
 • ค้นหา, เพิ่ม, แก้ไข, ลบ, นำเข้า, ส่งออก
สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่
 • การแสดงผลภาษาไทย
 • การแสดงผลของเมนูด้านซ้าย
 • จัดการประเภททรัพยากรสารสนเทศ, สถานที่จัดเก็บ
 • ปรับแก้โครงสร้างฐานข้อมูลตาราง biblio, biblio_status_dm, material_type_dm, usmarc_subfield_dm, biblio_field, usmarc_tag_dm : ชุดอักขระการเรียงลำดับ (Collation) เพื่อแสดงผลภาษาไทย
 • แก้ไขโครงสร้าง MARC สำหรับการเพิ่มและแสดงผลข้อมูลบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์
 • การแสดงผลของภาษาไทยสำหรับการนำเข้า MARC
งานดูแลระบบ

ใช้เมนูนี้สำหรับกำหนดผู้ดูแลระบบ ผู้ปฏิบัติงาน และจัดการข้อมูลระบบ
 • ผู้ใช้งานระบบ (เพิ่ม, แก้ไข, ลบ)
 • ตั้งค่าทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด
 • จัดการประเภททรัพยากรสารสนเทศ
 • แสดงหมวดหมู่
 • จัดการหน้าจอระบบ
สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่
 • การแสดงผลภาษาไทย
 • การแสดงผลของเมนูด้านซ้าย
 • เพิ่มการตั้งค่า 'รายละเอียดส่วนล่าง' ในส่วนของการตั้งค่าระบบ
 • ปรับแก้ข้อมูล ประเภทสมาชิก, ประเภทสิ่งพิมพ์
 • กำหนดกฎการยืมและค่าปรับ
 • ...
รายงานใช้เมนูนี้สำหรับออกผลรายงานและสถิติ
 • แสดงผลรายงานและสถิติต่าง ๆ
 • บาร์โค้ด
สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่
 • การแสดงผลภาษาไทย
 • การแสดงผลของเมนูด้านซ้าย
OPACใช้เมนูนี้สำหรับสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์
 • สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่
 • การแสดงผลภาษาไทย
 • การแสดงผลของเมนูด้านซ้าย
 • เพิ่มทางเลือกในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยการค้นผ่าน เลขเรียก และ บาร์โค้ดสิ่งพิมพ์เว็บไซต์หลักห้องสมุด | OPAC | ช่วยเหลือ | เกี่ยวกับลิขสิทธิ์โปรแกรม
พัฒนาเพิ่มเติมโดย กิตติศักดิ์ แก้วเนียม ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ
จาก OpenBiblio version 0.6.1 Database version 0.6.0 Copyright © 2002-2005 Dave Stevens เผยแพร่โดย GNU General Public License

เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การดูแลของ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เวอร์ชัน: ทดลองใช้ ปรับปรุงล่าสุด: 24.12.2552