งานข้อมูลทางวัฒนธรรม
เวลาปัจจุบัน: เวลา date have 0, M->Jan-Dec, Y->2006 $today_time=date("H:i:s");//h->12hrs. have 0, a->am/pm echo "$today_time" ." น."; ?>
เวลาเปิดบริการ: 09.00-15.30 น. ทุกวัน
ติดต่อ: โทรศัพท์ 073-331250 (ภายใน 1710)
» ค้นหาสิ่งพิมพ์

Online Public Access Catalog (OPAC)


ค้นหาทรัพยากรสารสนเทศจากขอบเขตคำค้นด้านล่าง

สืบค้นโดยจำกัดการค้น:

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ สถานที่จัดเก็บ
เลือกทั้งหมด
CD ที่ให้บริการ
รายงานการวิจัย
วารสาร
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
หนังสือทั่วไป
เลือกทั้งหมด
ชั้น CD-ROM
ชั้นทั่วไป
ชั้นนิตยสารทั่วไป
ชั้นนิตยสารศิลปวัฒนธรรม
ชั้นนิตยสารสารคดี
ชั้นประวัติศาสตร์และสังคม
ชั้นประเพณีและวัฒนธรรม
ชั้นปรัชญาและศาสนา
ชั้นพระราชนิพนธ์ พระราชสำนัก
ชั้นภาษาต่างประเทศ
ชั้นศึกษาวิจัย
ชั้นสงขลานครินทร์
ชั้นสารานุกรม
ชั้นอบรม ประชุม สัมมนาเว็บไซต์หลักห้องสมุด | OPAC | ช่วยเหลือ | เกี่ยวกับลิขสิทธิ์โปรแกรม
พัฒนาเพิ่มเติมโดย กิตติศักดิ์ แก้วเนียม ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ
จาก OpenBiblio version 0.6.1 Database version 0.6.0 Copyright © 2002-2005 Dave Stevens เผยแพร่โดย GNU General Public License

เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การดูแลของ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เวอร์ชัน: ทดลองใช้ ปรับปรุงล่าสุด: 24.12.2552
สถิติผู้เยี่ยมชมและใช้งานระบบ OPAC ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2552