งานข้อมูลทางวัฒนธรรม
เวลาปัจจุบัน: เวลา date have 0, M->Jan-Dec, Y->2006 $today_time=date("H:i:s");//h->12hrs. have 0, a->am/pm echo "$today_time" ." น."; ?>
เวลาเปิดบริการ: 09.00-15.30 น. ทุกวัน
ติดต่อ: โทรศัพท์ 073-331250 (ภายใน 1710)
หน้าหลัก งานบริการยืม-คืน งานลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ งานดูแลระบบ รายงาน OPAC


หน้าหลัก


สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าใช้งานระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน:เว็บไซต์หลักห้องสมุด | OPAC | ช่วยเหลือ | เกี่ยวกับลิขสิทธิ์โปรแกรม
พัฒนาเพิ่มเติมโดย กิตติศักดิ์ แก้วเนียม ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ
จาก OpenBiblio version 0.6.1 Database version 0.6.0 Copyright © 2002-2005 Dave Stevens เผยแพร่โดย GNU General Public License

เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การดูแลของ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เวอร์ชัน: ทดลองใช้ ปรับปรุงล่าสุด: 24.12.2552