สถาบันฯ เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมและถ่ายทอด การรำโนรา ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
ประชาสัมพันธ์ - 30 ก.ย. 2016 10:49

         สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานีเปิดรับสมัครนักเรียน  นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมและถ่ายทอดการรำโนรา ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐  ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่ อาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายในวันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

หมายเหตุ

  1. ค่าลงทะเบียน 500 บาท /คอร์ส
    1. คอร์ส 1/2560 : ท่ารำพื้นฐานระดับ 1 (ยังไม่เคยผ่านการรำโนรา) เริ่มเรียน 1 พฤศจิกายน 2559 – 25 เมษายน2560 ทุกวันอังคารของสัปดาห์ เวลา 17.00 – 18.00 น.
    2. คอร์ส 2/2560  ท่ารำโนรา ระดับ 2(เคยผ่านการรำโนรามาแล้ว) เริ่มเรียน 1 พฤศจิกายน 2559– 26 เมษายน 2560 ทุกวันพุธ ของสัปดาห์ เวลา 17.00 – 18.00 น.
    3. คอร์ส 3/2560  ท่ารำโนรา ระดับ 3(มีทักษะการรำโนรา และต้องการฝึกเพิ่มเติม) เริ่มเรียน 1 พฤศจิกายน 2559 – 27 เมษายน 2560 ทุกวันพฤหัส ของสัปดาห์ เวลา 17.00 – 18.00 น.
  2. รับสมัคร 1 - 31 ตุลาคม 2559 และยื่นใบสมัคร ณ อาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ในวันและเวลาราชการเท่านั้น 
  3. ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวัฒนธรรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาโทรศัพท์ 073-331-250 หรือผู้ประสานนางภัทรมาส พรหมแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา มือถือ 083-398-5680

เอกสารแนบ ใบสมัครรำโมรา

 

 

comments powered by Disqus