ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จ
ประชาสัมพันธ์ - 31 ต.ค. 2016 11:26


 

          สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30น. เป็นต้นไป ณ อาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ โดยมีนายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน 

กิจกรรมประกอบด้วย

  • พิธีแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  • กิจกรรมแรเงาเหรียญรวมใจเป็นหนึ่งเดียว
  • ชมนิทรรศการภาพพระราชกรณียกิจ
  • กิจกรรมปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ / Art Workshop พระราชกรณียกิจ
  • พิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยศิลปะและชีวิตถิ่นแดนใต้

กำหนดการ
          พิธีแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2559  ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

08.30 น. - ศิลปินกลุ่ม South Free Art Group เริ่มกิจกรรม Art Workshop “พระราชกรณียกิจ”
09.30 น. - ผู้ร่วมแสดงความอาลัยพร้อมเพรียงกันบริเวณพิธี
09.50 น. - ประธานถึงบริเวณพิธี
10.00 น. - ประธานและผู้ร่วมแสดงความอาลัยเคารพพระฉายาลักษณ์ 
               - ประธาน ถวายคำนับและกล่าวคำแสดงความอาลัย

              - ถวายความเคารพพร้อมกัน (คำนับ/ถอนสายบัว)
              - ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
              - ถวายความเคารพพร้อมกัน (คำนับ/ถอนสายบัว)
              - กิจกรรมรวมใจสงบนิ่ง 9 นาที เพื่อแสดงความอาลัย
              - ถวายความเคารพพร้อมกัน (กราบ)
              - ประธานและผู้ร่วมแสดงความอาลัย ลงนามแสดงความอาลัย
              - กิจกรรรมแรเงาเหรียญรวมใจเป็นหนึ่งเดียว
              - ชมนิทรรศการภาพพระราชกรณียกิจ
10.30 น. -พิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยศิลปะและชีวิตถิ่นแดนใต้

              - ดร.พรปวีณ์ ศรีงาม ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา กล่าวต้อนรับ 
              - ตัวแทนศิลปินกลุ่ม South Free Art Group กล่าวรายงานความเป็นมาของ การจัด นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยศิลปะและชีวิตถิ่นแดนใต้
              - ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธี กล่าวเปิด และทำพิธีเปิดนิทรรศการ 
              - ถ่ายภาพที่ระลึก และชมนิทรรศการ
              - เสร็จพิธี และรับประทานอาหารว่าง

หมายเหตุ การแต่งกายชุดไว้ทุกข์สีดำ

งานประชาสัมพันธ์ 
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
โทรศัพท์ 1473

comments powered by Disqus