สถาบันวัฒฯ ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๙
ประชาสัมพันธ์ - 11 พ.ย. 2016 09:26

กำหนดการงานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี  ๒๕๕๙

วันจันทร์ ที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙

ณ บริเวณสะพานสหัสวรรษ หน้าอาคารเรียนรวม อาคาร ๑๙

 

**************************************

 

เวลา  ๑๗.๕๐ น.             - แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ บริเวณสะพานสหัสวรรษ

เวลา  ๑๘.๐๐ น.             - ประธานถึงบริเวณงาน

เวลา  ๑๘.๐๙ น.             - ประธานเคารพพระบรมฉายาลักษณ์

          -  ประธานและแขกผู้มีเกียรติร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

          -  กิจกรรมรวมใจสงบนิ่ง  ๘๙  วินาที

เวลา ๑๘.๓๐ น.              -  ชมวิดีทัศน์ ประวัติความเป็นมาวันลอยกระทง

        -  ประธานและแขกผู้มีเกียรติลอยกระทงร่วมกัน

        -  ขับร้องเพลงประสานเสียง โดย บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เวลา ๑๙.๐๐ น.              -  ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ โดย สถาบันอากาเป้  สตูดิโอ

เวลา ๒๐.๐๐ น.              -  บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์  โดยวง Brass Band  โรงเรียนเทศบาล ๒  วัดตานีนรสโมสร

 

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

   - การขับร้องและบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์

   - การสาธิตประดิษฐ์กระทงด้วยใบตอง

   - กิจกรรม ๑ ครอบครัว ๑ กระทง

   - การออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค

 

 

           

 

comments powered by Disqus