รับสมัครด่วน โครงการฝึกซ้อมและถ่ายทอดการรำโนรา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์ - 2 ธ.ค. 2016 15:53

รับสมัครด่วน

         โครงการฝึกซ้อมและถ่ายทอดการรำโนรา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 เปิดรับสมัครบุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกๆคณะหน่วยงาน ที่สนใจฝึกซ้อมและถ่ายทอดบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้านมโนราห์ จำนวน 6 รายการ ดังต่อไปนี้

  1. กลอนมโนราห์          จำนวน              1  ท่าน
  2. ทับมโนราห์              จำนวน              1  ท่าน
  3. โหม่งมโนราห์           จำนวน              1  ท่าน
  4. ปี่มโนราห์                 จำนวน              1  ท่าน
  5. ฉิ่ง                            จำนวน              1  ท่าน
  6. แตระ                        จำนวน              1  ท่าน

       โดยพ่อครูมโนราห์ นายเฉลิม  แก้วพิมพ์ ผู้เคยรำถวายรัชกาลที่ ๙ เมื่อครั้งเสด็จ จังหวัดปัตตานี และได้มีพระกระแสรับสั่ง "ให้ช่วยถ่ายทอดโนราให้แก่คนรุ่นหลัง"

            สมัครได้ที่ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หรือ ติดต่อผ่าน คุณภัทรมาส พรหมแก้ว มือถือ 083 3985680 

เบอร์ติดต่อภายใน 1479 ในวันเวลาราชการ หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 ธันวาคม 2559 นี้

comments powered by Disqus