ขอเชิญชมนิทรรศการ “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62” และ “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33”
ประชาสัมพันธ์ - 20 เม.ย. 2017 16:54


ขอเชิญชมนิทรรศการ “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62” และ “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33”

            สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญชมนิทรรศการ “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62”และ “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33” ระหว่างวันที่ 3-30 พฤษภาคม 2560 ณ หอศิลป์ภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดในการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62 และการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33 ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศิลปินผู้มีชื่อเสียง นักวิชาการด้านศิลปะ และศิลปินอิสระ และขอเชิญร่วมพิธีเปิดในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป โดยมี
พลโทอุกฤษณ์ อากาศวิภาต ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในพิธี

            สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้มีร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการนำผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ และผลงานศิลปกรรมสมัยรุ่นเยาว์ สัญจรมาจัดแสดงต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นโอกาสดีที่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจจะได้ชมผลงานศิลปกรรมชั้นเยี่ยมระดับชาติเช่นนี้ ในครั้งนี้ นำผลงานที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ รวมไปถึงผลงานของศิลปินที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง จำแนกเป็น 4 ประเภท คือผลงานประเภทจิตรกรรม ประเภทประติมากรรม ประเภทภาพพิมพ์และประเภทสื่อผสม รวมทั้งสิ้น 81 ชิ้น แบ่งเป็นผลงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 62 จำนวน 29 ชิ้น และ ผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33 จำนวน 52 ชิ้น

            นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการบรรยายพิเศษ โดย อาจารย์ประสิทธิ์ วิชายะ ศิลปินชั้นเยี่ยม เจ้าของรางวัลเหรียญทองจากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62 ให้ผู้สนใจเข้าฟังได้ทราบถึงแนวคิดและกระบวนการสร้างงานศิลปะ ซึ่งคาดว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้สนใจ และนักเรียนนักศึกษา หรือศิลปินรุ่นใหม่ไม่น้อย โดยการบรรยายจะเริ่มในเวลา 08.30 น. ก่อนที่พิธีเปิดจะเริ่ม ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

            “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62” เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 3-30 พฤษภาคม 2560 ณ หอศิลป์ภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ทุกวัน สอบถามโทร.0 7333 1250 เว็บไซต์ http://culture.pn.psu.ac.th

comments powered by Disqus