ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พรปวีณ์ ศรีงาม
ประชาสัมพันธ์ - 22 เม.ย. 2017 14:44สถาบันวันฒธรรมศึกษาณิวัฒนา
ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.พรปวีณ์ ศรีงาม ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ตั้งแต่ 16 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป

comments powered by Disqus