ขอเชิญร่วมงานวันกัลยาณิวัฒนา ประจำปี 60
ประชาสัมพันธ์ - 29 พ.ค. 2017 12:08


 

กำหนดการงานวันกัลยาณิวัฒนา ประจำปี ๒๕๖๐

วันจันทร์ ที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๖๐

ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี

 

.........................................................................................

กิจกรรมงานวันกัลยาณิวัฒนา

                                   

กิจกรรมทำบุญ ๓ ศาสนา (ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์)  โดยมีกำหนดการดังนี้


เวลา  ๐๙.๐๐ น.             ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
เวลา  ๐๙.๓๐ น.             ประธานมาถึงบริเวณงาน
                                    - ชมวิดีทัศน์งานวันกัลยาณิวัฒนา

เวลา  ๑๐.๐๐ น.             เริ่มประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
                                    - พิธีทางศาสนาพุทธ  ณ โถงกลางหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
                                    - พิธีทางศาสนาอิสลาม  ณ  ห้องบรรยายหอวัฒนธรรมภาคใต้
                                    - พิธีทางศาสนาคริสต์  ณ ห้องประชุม

เวลา  ๑๒.๐๐ น.             รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
 

***************************************************************************************************************************************

 

comments powered by Disqus