ประกาศคัดเลือกบุคคลทั่วไปและนักศึกษาเพื่อรับรางวัล “ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา”
ประชาสัมพันธ์ - 12 ก.ค. 2017 14:23

ประกาศสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลทั่วไปและนักศึกษาเพื่อรับรางวัล “ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา”

ประจำปี 2560

เนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

comments powered by Disqus