โครงการสัปดาห์พิพิธภัณฑ์ไทย ครั้งที่ ๑๑ จัดเสวนาตามหา โนราควน : องค์ความรู้สู่หอวัฒนธรรมภาคใต้
ประชาสัมพันธ์ - 14 ก.ย. 2017 14:16

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาจัดโครงการสัปดาห์พิพิธภัณฑ์ไทย ครั้งที่ ๑๑ จัดเสวนาตามหา “โนราควน : องค์ความรู้สู่หอวัฒนธรรมภาคใต้” ในวันอังคาร ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีกำหนดการดังนี้
 

เวลา  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.      -ลงทะเบียน

เวลา  ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.      -ผู้อำนวยการ สถาบันวัฒนรรมศึกษากัลยาวัฒนา กล่าวเปิดโครงการ

เวลา  ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.      -การเสวนาเรื่อง ตามหา “โนราควน : องค์ความรู้สู่หอวัฒนธรรมภาคใต้”

                                        โดย     ๑. นายอุดม  แก้ววิเชียร

                                                      หัวหน้า คณะโนราควนสองพี่น้อง

                                                  ๒. นายวิเชียร  รัตนบุญโน

                                                      ประธานชมรมมโนราห์นราธิวาส

                                                  ๓. โนราธนกร  ไชยภักดี ผู้ดำเนินการเสวนา

                                                      ประธานชมรมมโนราห์ปัตตานี

เวลา     ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.     -พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา     ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.     - การแสดง คณะโนราควนสองพี่น้อง

เวลา     ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.     - เยี่ยมชมหอศิลป์ภาคใต้

                                         - เยี่ยมชมหอวัฒนธรรมภาคใต้

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  -กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

             -พักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. และ ๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ น.

comments powered by Disqus