รายงานประจำปี TQA ปี 2559
ประชาสัมพันธ์ - 20 ก.ย. 2017 11:06


 

งานประกันคุณภาพ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ได้จัดทำรายงานประจำปี ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 


ผู้สนใจ สามารถเข้าชมได้ที่ http://culture.pn.psu.ac.th/support/quality หรือ คลิกที่นี่

comments powered by Disqus