เชิญชมนิทรรศการ "จิตรกรรมบัวหลวงสัญจร"
ประชาสัมพันธ์ - 26 ก.ย. 2017 13:54

 

มูลนิธิบัวหลวง ร่วมกับสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ 
"จิตรกรรมบัวหลวงสัญจร"
ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น.
ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้

นิทรรศการเปิดให้ชมตั้งแต่ 2 ตุลาคม ถึง 15 ธันวาคม 2560

comments powered by Disqus