ขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่าน ตามโครงการ "9,999 จันทน์จากใจ สู่พ่อหลวง"
ประชาสัมพันธ์ - 2 ต.ค. 2017 09:07

 ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมเป็นคณะทำงานการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำหรับประชาชนใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในนามภาคประชาชนจังหวัดปัตตานี นั้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม " 9,999 จันทน์จากใจ สู่พ่อหลวง" เพื่อจัดทำและรวบรวมดอกไม้จันทน์เพื่อใช้งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่14 - 20 กรกฎาคม 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์กรวิภา ขวัญเพ็ชร เป็นวิทยากร และมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดังนี้ -ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา จากคณะ/หน่วยงานภายในวิทยาเขตปัตตานี -นักเรียน จากโรงเรียนต่างๆ ภายในจังหวัดปัตตานี -เครือข่ายประชาชนจิตอาสา ภายในจังหวัดปัตตานี -หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประกอบด้วย อบต.ปะกาฮารัง / หอการค้าจังหวัดปัตตานี / YEC จังหวัดปัตตานี / TK Park จังหวัดปัตตานี สำหรับจำนวนดอกไม้จันทน์ทั้งหมดที่ประดิษฐ์จากความตั้งใจเพื่อถวายแด่พ่อหลวง ร.9 จากจิตอาสาทุกท่าน สรุปยอดรวมได้ทั้งหมด >> จำนวน 8,941 ดอก << และเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ในนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ส่งมอบดอกไม้จันทน์จำนวน 8,941 ดอก รับมอบโดยท่านพัฒนาจังหวัดปัตตานี ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน ศาลากลาง จังหวัดปัตตานี ในนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ
 


 

comments powered by Disqus