รับสมัครด่วน โครงการฝึกซ้อมและถ่ายทอดการรำโนรา รุ่นที่ 4 ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์ - 4 ต.ค. 2017 09:44รับสมัครด่วน

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมและถ่ายทอดการรำโนรา รุ่นที่ 4  ประจำปี 2561


รายละเอียดการสมัครโครงการฝึกซ้อมและถ่ายทอดการรำโนรา รุ่นที่ 4 มีดังนี้


ค่าลงทะเบียน 500/คอร์ส


คอร์ส 1/2561 : ท่ารำพื้นฐานระดับ 1 (ยังไม่เคยผ่านการรำโนรา)

เริ่มเรียน 7 พฤศจิกายน 2560 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 ทุกวันอังคาร ของสัปดาห์ เวลา 17.00 - 18.00 น.


คอร์ส 2/2561 : ท่ารำพื้นฐานระดับ 2 (เคยผ่านการรำโนรามาแล้ว)

เริ่มเรียน 8 พฤศจิกายน 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา 17.00 - 18.00 น.


 คอร์ส 3/2561 : ท่ารำพื้นฐานระดับ 3 ( มีทักษะการรำโนรา และฝึกกลอน/ท่ารำ)

เริ่มเรียน 9 พฤศจิกายน 2560 – 22 กุมภาพันธ์ 2561 ทุกวันพฤหัสบดี ของสัปดาห์เวลา 17.00 - 18.00 น.


รับสมัครตั้งแต่วันที 1-30 พฤศจิกายน 2560 และยื่นใบสมัคร ณ อาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในวันและเวลา

ราชการเท่านั้น


ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา โทรศัพท์ 073-331-250

หรือผู้ประสาน นางภัทรมาส พรหมแก้ว หัวหน้าโครงการฝึกซ้อมและถ่ายทอดการรำโนรา ครั้งที่ 4 (รุ่นที่ 4)

มือถือ 083-398-5680


 

DOWNLOAD ใบสมัครได้ที่นี่!


 

comments powered by Disqus