คณะโนราจิตอาสา ร่วมฝึกซ้อมมโนราห์ ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
ประชาสัมพันธ์ - 7 ต.ค. 2017 17:59


เนื่องด้วยในเดือนตุลาคมนี้ เป็นช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นหนึ่งในที่ตั้งพระเมรุมาศจำลอง 85 แห่งทั่วประเทศ ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.และสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาได้รับมอบหมายจากจังหวัดปัตตานีให้รับผิดชอบการจัดนิทรรศการ และมหรสพ ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัดปัตตานี 
ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 กลุ่มจิตอาสา ตามโครงการจิตอาสารำโนราถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยความร่วมมือของกลุ่มมโนราห์จิตอาสากับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ได้มาทำการฝึกซ้อมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นอกจากนั้น สถานที่แห่งนี้ ยังจะถูกใช้อีกครั้งในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นสถานที่เตรียมตัวของนักแสดง แต่งหน้า แต่งตัว และทางสถาบันฯ จะจัดบริการรถรับส่งคณะนักแสดงจิตอาสา ไปยังสถานที่จัดงาน


นองจากนั้น สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนายังได้รับเกียรติจากจังหวัดปัตตานีให้เป็นผู้จัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ และร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในการจัดมหรสพในงานพระราชพิธีในครั้งนี้ของจังหวัดปัตตานีอีกด้วย 

comments powered by Disqus