กำหนดการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์ - 27 ต.ค. 2017 17:05


คณะกรรมการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2560 ได้ออกกำหนดการการจัดงานประเพณีลอยกระทงมาแล้ว ดังนี้ 

กำหนดการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560

วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2560

ณ บริเวณหน้าอาคารเรียนรวม อาคาร 19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

....................................................................

ลงทะเบียน ผู้เข้าประกวดประเภทต่าง ๆ ณ บริเวณอาคารเรียนรวม อาคาร 19

เวลา 17.30-19.00 น.    - ลงทะเบียนประกวดกระทง ทั้ง 2 ประเภท : ประเภทความคิดสร้างสรรค์ และประเภทสวยงาม

เวลา 17.00-18.00 น.    - ลงทะเบียนผู้เข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ

เวลา 18.00-19.00 น.    - ลงทะเบียนผู้เข้าประกวดนางนพมาศ

กิจกรรมเวทีกลาง

เวลา 17.30 น.            - การแสดงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์

เวลา 18.00 น.            - แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ บริเวณพิธีเปิด

เวลา 18.15 น.            - ประธานถึงบริเวณพิธีเปิด

เวลา 18.30 น.            - พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560

                             - การแสดงพิธีเปิด จากคณะมโนราห์สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

                               - ประธานและแขกผู้มีเกียรติร่วมลอยกระทง

เวลา 19.00 น.            - การประกวดหนูน้อยนพมาศ รอบแรก  (เดินโชว์ตัว และมอบดอกไม้เชียร์คะแนนขวัญใจ)

เวลา 19.30 น.            - การแสดงดนตรี จากสถาบันคีตะยุวชน

เวลา 19.45 น.            - การประกวดหนูน้อยนพมาศ รอบที่ 2 (แสดงความสามารถพิเศษ และมอบดอกไม้เชียร์คะแนนขวัญใจ)

เวลา 20.15 น.            - ประกาศผลการประกวดกระทงทั้ง 2 ประเภท และมอบรางวัล

เวลา 20.30 น.            - ประกาศผลการประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2560 และมอบรางวัล

เวลา 20.45 น.            - การประกวดนางนพมาศ รอบแรก  (เดินโชว์ตัว และมอบดอกไม้เชียร์คะแนนขวัญใจ)

เวลา 21.00 น.            - การแสดงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์

เวลา 21.15 น.            - การประกวดนางนพมาศ รอบที่ ๒  (แนะนำตัว/แสดงความสามารถพิเศษ และมอบดอกไม้เชียร์คะแนนขวัญใจ)

เวลา 21.45 น.            - การแสดงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์

เวลา ๒๒.๑๕ น.           - ประกาศผลตำแหน่งขวัญใจประชาชน

                               - ประกาศผู้ผ่านเข้ารอบ และตอบคำถามจากกรรมการ

เวลา ๒๒.๓๐ น.            - การแสดงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์

เวลา ๒๓.๐๐ น.           - ประกาศผลการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2560 และมอบรางวัล

                            

หมายเหตุ        ๑.กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาสม

                   ๒.รณรงค์แต่งกายผ้าไทย/พื้นเมืองภาคใต้

                   ๓.งดจำหน่ายและปล่อยโคมลอย เพื่อป้องกันอัคคีภัย

comments powered by Disqus