เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ - 13 ก.พ. 2018 13:10ด้วยงานเอกสารและข้อมูล สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาได้จัดทำฐานข้อมูลขึ้นเพื่อใช้งาน
ขณะนี้ได้เปิดให้ทดลองใช้ 3 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
1. ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คลิกที่นี่ 

2. ฐานข้อมูลผลงานวิจัยบุคลากรสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา คลิกที่นี่

3. ฐานข้อมูลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คลิกที่นี่
หากผู้ใช้งานมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำประการใด สามารถให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ อ้อมใจ วงศ์มณฑา
 

comments powered by Disqus