รองอธิการบดีและผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมพิธีเปิดงานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์ - 2 มี.ค. 2018 14:55

วันที่ 1 มีนาคม 2561 รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ร่วมพิธีเปิดงานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี 2561

ในโอกาสนี้ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีเข้ารับโล่ผู้สนับสนุนการจัดงาน ในนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.
 


ที่หน้าศาลเจ้าเล่งจูเกียง หรือศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว อำเภอเมืองปัตตานี นายศูภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน "กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภช เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ปัตตานี 2561" โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด แขกผู้มีเกียรติ และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นายประยูรเดช คณานุรักษ์ ประธานมูลนิธิเทพปูชนียสถาน (เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว) กล่าวว่า งานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จัดขึ้นเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และสร้างสีสัน คืนชีวิตชีวาให้แก่จังหวัดปัตตานี และเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดปัตตานี สู่สายตาบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดปัตตานี

สำหรับกิจกรรมกิจกรรมต่างๆ มากมาย เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 มีการจำหน่ายสิ้นค้าพื้นเมือง OTOP นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การแสดงมหรสพอุปรากรจีน (งิ้ว) การจำหน่ายอาหารพื้นเมือง 3 วัฒนธรรม การประกวดมโนราห์ นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายก่อนพิธีเปิด มีการจัดขบวนแห่เกี้ยวมหามงคล โดยได้อัญเชิญองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวออกจากศาลเจ้าฯ ประทับบนเกี้ยวมหามงคล แห่ออกไปรอบเมืองปัตตานี วันรุ่งขึ้นจะมีพิธีพิธีลุยน้ำข้ามแม่น้ำปัตตานี และพิธีลุยไฟ ณ บริเวณเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวด้วย
 


  

  


 

comments powered by Disqus