สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาคัดเลือกนักศึกษา และ บุคคลทั่วไป เพื่อรับรางวัล "ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา" ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์ - 17 พ.ค. 2018 15:04

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา กำหนดคัดเลือกนักศึกษา และ บุคคลทั่วไป เพื่อรับรางวัล "ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา" ประจำปี 2561 ดังนี้

1. ประเภทนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 2 คน
2. ประเภทบุคคลทั่วไป ใน 3 จังหวัดภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จำนวน 4 คน
รับสมัครถึง 29 มิถุนายน 2561


ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่ Download here!

comments powered by Disqus