สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาเปิดรับสมัครผู้สนใจ รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์ - 17 พ.ค. 2018 15:58

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2561
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา สนับสนุนทุนโครงการวิจัยด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2561 ประเด็นที่สนับสนุนคือการวิจัยด้าน การนำทุนทางวัฒนธรรมสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ ด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชายแดนใต้ จากเงินรายได้สถาบันฯ สำหรับบุคลากรสังกัด ม.อ.ปัตตานี เป็นโครงการวิจัยชุด หรือ เดี่ยว ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวโหลดที่นี่ DOWNLOAD HERE!  


 

comments powered by Disqus