logo
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1

ประชาสัมพันธ์

รองอธิการบดีและผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมพิธีเปิดงานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี 2561

วันที่ 1 มีนาคม 2561 รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ร่วมพิธีเปิดงานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี 2561 ในโอกาสนี้ รองอธิการบดีวิทยา...

ประกาศสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการ อัตราค่าบริการสถานที่ และอุปกรณ์

ประกาศสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการ อัตราค่าบริการสถานที่ และอุปกรณ์      

แรงบันดาลใจ...ลวดลายประยุกต์ผ้าลีมาบาติกสถาบันฯ

แรงบันดาลใจ...ลวดลายประยุกต์ผ้าลีมาบาติกสถาบันฯ Limar Pattern to Modern Batik   “ผ้า” เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์   วัฒนธรรมการนุ่งห่มด้วยผ้าสะท้อนภูมิปัญญาของท้องถิ่น ซึ่งมีศิลปะและความงดง...

วีดีโอการแสดง งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 25

คืนวันที่ 4 กันยายน 2560 นาฏลีลา ๔ ภาค ร้อยดวงใจถวายองค์ราชัน จากศิริศิลป์โชว์ by Kai Secret  https://youtu.be/Slm4hOqVHhU ตารีกีปัส จากโรงเรียนเมืองปัตตานี  https://youtu.be/NOJgz5aPHiA ระบำเทพบันเทิง จากโรงเรียนแหลมทองอุป...

กำหนดการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560

คณะกรรมการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2560 ได้ออกกำหนดการการจัดงานประเพณีลอยกระทงมาแล้ว ดังนี้  กำหนดการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณหน้าอาคารเรียนรวม อาคาร 19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตา...
26 ก.ย. 2017 13:54 ภราดร จันทร์กลิ่น
20 ก.ย. 2017 11:06 ภราดร จันทร์กลิ่น

ข่าวการรับสมัครงาน / ข่าวประกวดราคา

ไม่มีข่าว

ปฎิทินกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

เพิ่มเติม

ภาพผลงานสะสม

Workshop

เพิ่มเติม

แนะนะหนังสือ

Book

เพิ่มเติม