logo
  • slidebg1
  • slidebg1

ประชาสัมพันธ์

กำหนดการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

กำหนดการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐     เวลา กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง สถานที่...

รายงานประจำปี TQA ปี 2559

งานประกันคุณภาพ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ได้จัดทำรายงานประจำปี ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ผู้สนใจ สามารถเข้าชมได้ที่ http://culture.pn.psu.ac.th/support/quality หรือ คลิกที่นี่

สรุปผลการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 25

ผ่านไปได้ด้วยดีสำหรับการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 4-12 กันยายน 2560 กับ 9 คืนแห่งความความประทับใจ สาระความรู้ทางวิชาการและ ความสนุกสนาน ความบันเทิง บางคนอาจจะยังเที่ยวไม่ทั่ว ลองติดตามรีวิวนี้กันดู เมื่อหันมามองดู...

ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับรางวัล “ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา” ประจำปี 2560

  ตามที่สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลทั่วไป ผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในระดับภูมิภาคและระดับชาติ เพื่อรับรางวัล “ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา”  เ...

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัล “ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา” ประจำปี 2560

  ตามที่สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษา ผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัล “ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา” เชิดชูเกียรติเป็นศิลปินประจำปี 2560 โด...

โครงการสัปดาห์พิพิธภัณฑ์ไทย ครั้งที่ ๑๑ จัดเสวนาตามหา โนราควน : องค์ความรู้สู่หอวัฒนธรรมภาคใต้

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาจัดโครงการสัปดาห์พิพิธภัณฑ์ไทย ครั้งที่ ๑๑ จัดเสวนาตามหา “โนราควน : องค์ความรู้สู่หอวัฒนธรรมภาคใต้” ในวันอังคาร ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลา...
5 ก.ย. 2017 11:24 ภราดร จันทร์กลิ่น

ข่าวการรับสมัครงาน / ข่าวประกวดราคา

ไม่มีข่าว

ภาพกิจกรรม

เพิ่มเติม

ภาพผลงานสะสม

Workshop

เพิ่มเติม

แนะนะหนังสือ

Book

เพิ่มเติม