logo
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์

ขอเชิญนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาร่วมประกวด "ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ เทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 9 ระดับชั้นประถมศึกษา ครั้งที่ 5" (ประเภททีม) ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 25 รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 สิงห...

ประกาศคัดเลือกบุคคลทั่วไปและนักศึกษาเพื่อรับรางวัล “ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา”

  ประกาศสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา เรื่อง  เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัล “ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา” ประจำปี 2560 เนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ขอเชิญร่วมงานวันกัลยาณิวัฒนา ประจำปี 60

กำหนดการงานวันกัลยาณิวัฒนา ประจำปี ๒๕๖๐ วันจันทร์ ที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๖๐ ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี   ...............................

ประกาศรับสมัคร ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2560

ประกาศสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา เรื่อง ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2560 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เพื่อเป็นทุนในการส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีรายละเอียดการให้ทุนดังต่อไปนี้

รับสมัครด่วน โครงการฝึกซ้อมและถ่ายทอดการรำโนรา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

รับสมัครด่วน สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมและถ่ายทอดการรำโนรา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 รายละเอียดการสมัครโครงการฝึก...

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พรปวีณ์ ศรีงาม

สถาบันวันฒธรรมศึกษาณิวัฒนาขอแสดงความยินดีกับ ดร.พรปวีณ์ ศรีงาม ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ตั้งแต่ 16 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป

ข่าวการรับสมัครงาน / ข่าวประกวดราคา

ไม่มีข่าว

ภาพกิจกรรม

เพิ่มเติม

ภาพผลงานสะสม

Workshop

เพิ่มเติม

แนะนะหนังสือ

Book

เพิ่มเติม