logo
  • slidebg1

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานวันกัลยาณิวัฒนา ประจำปี 60

กำหนดการงานวันกัลยาณิวัฒนา ประจำปี ๒๕๖๐ วันจันทร์ ที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๖๐ ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี   ...............................

ประกาศรับสมัคร ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2560

ประกาศสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา เรื่อง ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2560 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เพื่อเป็นทุนในการส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีรายละเอียดการให้ทุนดังต่อไปนี้

รับสมัครด่วน โครงการฝึกซ้อมและถ่ายทอดการรำโนรา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

รับสมัครด่วน สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมและถ่ายทอดการรำโนรา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 รายละเอียดการสมัครโครงการฝึก...

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พรปวีณ์ ศรีงาม

สถาบันวันฒธรรมศึกษาณิวัฒนาขอแสดงความยินดีกับ ดร.พรปวีณ์ ศรีงาม ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ตั้งแต่ 16 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป

ขอเชิญชมนิทรรศการ “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62” และ “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33”

ขอเชิญชมนิทรรศการ “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62” และ “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33”             สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มห...

ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐

  กำหนดการ งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ วันพุธ ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ..............................................................

ข่าวการรับสมัครงาน / ข่าวประกวดราคา

ไม่มีข่าว

ภาพกิจกรรม

เพิ่มเติม

ภาพผลงานสะสม

Workshop

เพิ่มเติม