logo
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ณ วัดสุนันทาราม ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สมโภช...

ผลการพิจารณา ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ประจำปี 2561

ตามที่สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลทั่วไป ผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในระดับภูมิภาคและระดับชาติ เพื่อรับรางวัล “ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา”  เชิดชูเกียรติเ...

เปิดให้บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เช่าพื้นที่

ประกาศสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา เรื่อง เปิดให้บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้า อาหาร และเครื่องดื่ม ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 26 “ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ” ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติ...

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาเปิดรับสมัครผู้สนใจ รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2561

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2561 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา สนับสนุนทุนโครงการวิจัยด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2561 ประเด็นที่สนับสนุนคือการวิจัยด้าน การนำทุนทางวัฒนธรรมสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ ด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชายแดนใต้ จ...

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาคัดเลือกนักศึกษา และ บุคคลทั่วไป เพื่อรับรางวัล "ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา" ประจำปี 2561

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา กำหนดคัดเลือกนักศึกษา และ บุคคลทั่วไป เพื่อรับรางวัล "ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา" ประจำปี 2561 ดังนี้ 1. ประเภทนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 2 คน 2. ประเภทบุคคลทั่ว...

รองอธิการบดีและผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมพิธีเปิดงานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี 2561

วันที่ 1 มีนาคม 2561 รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ร่วมพิธีเปิดงานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี 2561 ในโอกาสนี้ รองอธิการบดีวิทยา...
13 ก.พ. 2018 13:10 ภราดร จันทร์กลิ่น
27 ต.ค. 2017 17:05 ภราดร จันทร์กลิ่น

ข่าวการรับสมัครงาน / ข่าวประกวดราคา

ไม่มีข่าว

ปฎิทินกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

เพิ่มเติม

ภาพผลงานสะสม

Workshop

เพิ่มเติม

แนะนะหนังสือ

Book

เพิ่มเติม