logo
  • slidebg1
  • slidebg1

ประชาสัมพันธ์

ประกาศคัดเลือกบุคคลทั่วไปและนักศึกษาเพื่อรับรางวัล “ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา”

  ประกาศสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา เรื่อง  เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัล “ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา” ประจำปี 2560 เนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ขอเชิญร่วมงานวันกัลยาณิวัฒนา ประจำปี 60

กำหนดการงานวันกัลยาณิวัฒนา ประจำปี ๒๕๖๐ วันจันทร์ ที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๖๐ ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี   ...............................

ประกาศรับสมัคร ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2560

ประกาศสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา เรื่อง ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2560 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เพื่อเป็นทุนในการส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีรายละเอียดการให้ทุนดังต่อไปนี้

รับสมัครด่วน โครงการฝึกซ้อมและถ่ายทอดการรำโนรา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

รับสมัครด่วน สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมและถ่ายทอดการรำโนรา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 รายละเอียดการสมัครโครงการฝึก...

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พรปวีณ์ ศรีงาม

สถาบันวันฒธรรมศึกษาณิวัฒนาขอแสดงความยินดีกับ ดร.พรปวีณ์ ศรีงาม ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ตั้งแต่ 16 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป

ขอเชิญชมนิทรรศการ “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62” และ “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33”

ขอเชิญชมนิทรรศการ “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62” และ “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33”             สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มห...

ข่าวการรับสมัครงาน / ข่าวประกวดราคา

ไม่มีข่าว

ภาพกิจกรรม

เพิ่มเติม

ภาพผลงานสะสม

Workshop

เพิ่มเติม