ภาพผลงาน


ชื่อผลงาน Art Professor
แนวความคิด
ขนาด80x60 เซนติเมตร
ประเภทจิตรกรรม
เทคนิคสีอะคริลิค
รหัสผลงาน01-03-0001-59
หมายเหตุ
ชื่อ - สกุลนาย Don Ray Mckinney
เพศชาย