ภาพผลงาน


ชื่อผลงานDark Seduction
แนวความคิด
ขนาด100x80 เซนติเมตร
ประเภทจิตรกรรม
เทคนิคสีอะคริลิค
รหัสผลงาน01-03-0002-59
หมายเหตุ
ชื่อ - สกุลนาย Feng Hao
เพศชาย