ภาพผลงาน


ชื่อผลงาน Home toun moun tain #1
แนวความคิด
ขนาด120x100 เซนติเมตร
ประเภทจิตรกรรม
เทคนิคสีอะคริลิค
รหัสผลงาน01-03-0002-59
หมายเหตุ
ชื่อ - สกุลนาย Zhang Lianming
เพศชาย