ภาพผลงาน


ชื่อผลงาน On The Way
แนวความคิด
ขนาด150x120 เซนติเมตร
ประเภทจิตรกรรม
เทคนิคสีอะคริลิค
รหัสผลงาน01-03-0002-59
หมายเหตุ
ชื่อ - สกุลนาง Hertha Miessner
เพศหญิง