ภาพผลงาน


ชื่อผลงานThe Way out
แนวความคิด
ขนาด120x100 เซนติเมตร
ประเภทจิตรกรรม
เทคนิคสีอะคริลิค
รหัสผลงาน01-03-0002-59
หมายเหตุ
ชื่อ - สกุลนาง Hertha Miessner
เพศหญิง