ภาพผลงาน


ชื่อผลงาน“Through The Hole”
แนวความคิด
ขนาด100x100 เซนติเมตร
ประเภทจิตรกรรม
เทคนิคสีอะคริลิค
รหัสผลงาน01-03-0002-59
หมายเหตุ
ชื่อ - สกุลนาย Goutam Das
เพศชาย