ภาพผลงาน


ชื่อผลงานArt longa vita brevis
แนวความคิด
ขนาด80x80 เซนติเมตร
ประเภทจิตรกรรม
เทคนิคสีอะคริลิค
รหัสผลงาน01-03-0002-59
หมายเหตุ
ชื่อ - สกุลนาย Januri Januri
เพศชาย